Thema activiteiten

De activiteiten / onderwerpen die de afgelopen jaren aan bod zijn geweest, zijn:

 • Voorlichtingsavond(en) Brandpreventie; dit zijn avonden die wij jaarlijks c.q. om het jaar, mogen organiseren in samenwerking met de Brandweer. Deze avonden vinden meestal plaats in één van de brandweerkazernes.
 • Kind en bewegen ! In samenwerking met kinderoefentherapeute Laura v.d. Berg.
 • Moeiteloos opvoeden (in samenwerking met de Gastouderfabriek).
 • Kinderen & Internet !
 • Pedagogisch beleid, toegespitst op het huidige beleid dat Loky heeft en hanteert. Onze gastouders werken en staan achter de visie uit dit beleid.
 • Kindermishandeling is een vaker terugkerend thema. Hoe herken je dit ? en wat moet je dan doen ? Door de verbeterde meldcode kindermishandeling 2019 hebben wij in samenwerking met Veilig Thuis onlangs nog een avond georganiseerd.
 • Kracht van taal in de opvoeding !
 • Sociale vaardigheden bij kinderen ! Het aan- en afleren van bepaald gedrag. In samenwerking met Anita Jonk van Kik-It.
 • Avond over voeding (suikers en additieven).
 • Babygebaren (babygebaar.nl)
 • Wij hebben jaarlijks een etentje met al onze gekoppelde gastouders om hen te bedanken voor de fijne samenwerking die wij met hen hebben.
 • Wij organiseren jaarlijks onze  (historisch gegroeide) gastouder-dag die wij altijd vieren in een speel- of attractiepark in de regio.
 • Eerste hulp aan kinderen (EHBO) is ook een steeds terugkerend en blijvend onderwerp.
  Onze samenwerkingspartner hierbij is Gerda de Vink. 

We proberen altijd om een leuk gevarieerd aanbod te bedenken van thema’s en onderwerpen waar iedereen wat aan heeft ! Maar omdat gastouderopvang de leeftijden van 0 tot 12 omvat, is het soms lastig om iets te bedenken dat aansluit bij iedereen. Desondanks slagen we er toch altijd goed in om een leuke leerzame avond neer te zetten. De meeste avonden zijn bedoeld (als bijscholing) voor onze gastouders, maar we nodigen ook regelmatig vraagouders uit om hierbij aanwezig te zijn. Gelukkig merken we dat dit wordt gewaardeerd door de vele enthousiaste reacties die we krijgen.

Hopelijk kunnen we jullie de komende periode/jaren weer trakteren op leuke boeiende onderwerpen, die je eigenlijk niet mag (lees: wil) missen 😉

Tot dan !